Macam-macam Majaz 1. Majaz Istiaroh إستعارة ىي الكلمات اؼبستعملة ىف غًن اؼبعن الذى وضعت لعالقة اؼبشاهبة مع قرينة ما […]

Kita akan membahas ilmu balaghah, badi dan bayan Apakah yang disebut dengan ilmu Bayan ? Definisi Ilmu Bayan Ilmu Bayan […]